Lankaran State University

 

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

HEYDƏR ƏLİYEV MUZEYİ

VƏ İDARƏÇİLİK MƏKTƏBİ

 

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

Texniki fənnlər və İKT kafedrası

 

Faydalı keçidlər

 

 

 

Elektron Təhsil Şəbəkəsi

 

KİV LDU haqqında

“Texniki fənlər və İKT” kafedrası  Lənkəran Dövlət Universiteti üzrə 24 avqust 2016-cı il tarixli 1/83 saylı əmrlə müvafiq ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlığının mükəmməlliyini təmin etmək məqsədi ilə yaradılmışdır. Kafedranın əsas elmi istiqaməti “İnformasiya sisteminin tədqiqi və işlənməsinin problemləri”, elmi mövzular “İKT-dən istifadənin nəzəri və praktik işlənməsi”, “Ali və orta ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisində İKT-dən istifadə üzrə işin sistemi” və “Tədris prosesində multimedia və interaktiv texnologiyaların tətbiqi” –dir. “Texniki fənlər və İKT” kafedrası “Komputer mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsinə görə ixtisaslaşmışdır. 2016-2017-ci tədris ilində “Texniki fənlər və İKT” kafedrasında ştat cədvəlinə əsasən 9 əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 3 nəfəri elmlər namizədi dosent, 3 nəfər baş müəllim, 3 nəfəri isə müəllimdir. Kafedrada müntəzəm olaraq elmi seminarlar, açıq dərslər təşkil olunur. Kafedranın geniş beynəlxalq əlaqələri vardır. Kafedraya fizika riyaziyyat elmlər namizədi, dosent Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa oğlu rəhbərlik edir.

  “Texniki fənlər və İKT” kafedrasında tədris olunan əsas fənlər

1.       Axtarış sistemləri

2.       Alqoritmik dillər

3.       Alqoritmin analizi və hazirlanması üsulları -1

4.       Alqoritmin analizi və hazirlanması üsulları -2

5.       Alqoritmlər nəzəriyyəsi

6.       AMTMOF (İnternet beynəlxalq şəbəkəsi)

7.       Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları

8.       Dövrlər nəzəriyyəsi

9.       Elektronikanın əsasları

10.   Elektrotexnika

11.   Elektrotexnika və elektronika

12.   Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası

13.   Əməliyyatlar sistemi və kompüter arxitekturası

14.   Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi

15.   Əməliyyatların tədqiqi

16.   Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi

17.   Formal dillər və transliyasiya üsulları

18.   Xətti sistemlərin paralel və vektor həll üsulları

19.   İqtisadi informatika

20.   İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

21.   İnformasiya sistemləri

22.   İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası

23.   İnformasiyanın qorunması üsulları və proqram texnologiyası

24.   İnformatika və ekologiya proseslərin kompyüter analizi

25.   İnstrumental proqram vasitələri və proqramlaşdırma dilləri

26.   İntellektual sistemlər

27.   İnternet texnologiyaları

28.   İnternetdə proqramlaşdırma

29.   Kodlaşdırma nəzəriyyəsi

30.   Kompüter arxitekturası və əməliyyatlar sistemi

31.   Kompüter arxitekturası-1

32.   Kompüter arxitekturası-2

33.   Kompüter elminin aktual problemləri

34.   Kompüter elmlərinin müasir problemləri

35.   Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası

36.   Kompüter mühəndisliyinin əsasları-1

37.   Kompüter mühəndisliyinin əsasları-2

38.   Kompüter sxemotexnikası və mikroprosessor sistemləri

39.   Kompüter sistemində informasiyanın qorunması

40.   Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi

41.   Kompüter şəbəkələri

42.   Kompüter şəbəkələri və şəbəkə əməliyyat sistemləri

43.   Kompüterdə modelləşdirmə

44.   Kompüterin texniki təchizatı

45.   Kompüterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları

46.   Kompüter şəbəkələrin təhlükəsizliyi və şəbəkədə proqramlaşdırma

47.   Kompüterin element bazası

48.   Kompüterin elementar riyaziyyat məsələlərin həllində tətbiqi

49.   Qeyri-səlis məntiqin əsasları

50.   Qeyri-səlis sistemlər

51.   Qərarların qəbul etmənin intelektual sistemləri

52.   Qraflar nəzəriyyəsi

53.   Modelləşdirmənin əsasları

54.   Multimedia texnologiyaları

55.   Müasir proqramlaşdırma dilləri-1

56.   Müasir proqramlaşdırma dilləri-2

57.   Mühəndis qrafikası

58.   Paralel paylanan hesablamalar 

59.   Proqramlaşdırmanın əsasları-1

60.   Proqramlaşdırmanın əsasları-2

61.   Proqramlaşma dilləri

62.   Rəqəmsal sistemlər

63.   Sistem analizi və dizayn

64.   Sistem proqramlaşdırılması və əməliyyat sistemləri

65.   Sistemlərin simuliyasiyası

66.   Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə

67.   Sosial-iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi

68.   Süni intelekt və ekspert sistemləri

69.   Sürətlərin tanınması

70.   Təhsildə İKT

71.   Təlim prosesində informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə

72.   Tətbiqi mexanika

73.   Tətbiqi proqram sistemləri

74.   Transliyasiya üsulları

75.   Veb proqramlaşdırılması və lahiyələndirməsi

76.   Verilənlər bazası

77.   Verilənlərin sturukturu və verilənlər bazası sistemləri

78.   Web texnologiyası

79.   Fizika

80.   Ümumi fizika

 Fizika riyaziyyat elmlər namizədi, dosent Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa oğlu 1963-cü il may ayının 24-də Lənkəran şəhərində anadan olub. 1970 -ci ildə Lənkəran şəhər 1 saylı orta məktəbinə qəbul olub, 1980 cı ildə həmin məktəbin X sinfini bitirib. 1981-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin əyani şöbəsinin fizika ixtisasına daxil olub. 1986-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1992–ci ildə “Nuklonda kompton effekt və pionun fotoyaranmasının kvantxromodinamiki tədqiqi” mövzusunda fizika riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini, 2003 -cü ildə isə dosent elmi adını almışdır. 2003 -cü ildə həmçinin “XXI əsrin alimi” diplomu ilə təltif olunub. Ayrı-ayrı illərdə tədris şöbəsinin müdiri, dekan, tədris işləri üzrə prorektor vəzifələrində, hazırda isə “Texniki fənlər və İKT” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 5 metodik vəsait, 1 metodik göstəriş və 60 -dən çox məqalə və tezisləri Universitetin, Respublika və Beynəlxalq konfransların elmi əsərlər məcmüələrində çap olunmuşdur.

 

“Texniki fənlər və İKT” kafedrasında çalışan professor-müəllim heyəti haqqında

Adı,soyadı, atasının adı

Elmi dərəcəsi və vəzifəsi

Elektron ünvanları

1.

Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa oğlu

fiz.riy.e.n.,dosent

mbashirov@mail.ru

2.

Cəfərov Nizami Duman oğlu

tex.e.n., dosent

nceferov@mail.ru

3.

Mürsəliyev Oktay Qulu oğlu

tex.e.n., dosent

omurseliyev@mail.ru

4.

Ələsgərov Nadir Hüseyn oğlu

baş müəllim

nadir.alaskarov@gmail.com

5.

Eyniyev Mais Beytulla oğlu

baş müəllim

meyniyev@gmail.com

6.

Şahqubadbəyli Ənvər Xandadaş oğlu

baş müəllim

minbudaq@mail.ru

7.

Bağırova Gülşən Natiq qızı

müəllim

gulsen13@mail.ru

8.

Gənciyev Yadigar Balayar oğlu

müəllim

ygenciyev@mail.ru

9.

Mirzəyev Ruslan Zahid oğlu

müəllim

ruslan.mirzoyev01@mail.ru

 

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı: Lənkəran şəhəri Füzuli küçəsi 170a, I tədris korpusu

 

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 03 40,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

 © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator